صفحه نخست > خدمات > دانشگاه‌های ارمنستان > دانشگاه زبان‌های خارجی

دانشگاه زبان‌های خارجی

دانشگاه زبان‌های خارجی شامل رشته زبان و ادبیات روسی است.

( تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)