صفحه نخست > خدمات > دانشگاه‌های ارمنستان > دانشگاه دولتی ایروان

دانشگاه دولتی ایروان

دانشگاه دولتی ایروان بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه در ارمنستان می باشد که در تعداد زیادی از رشته ها در کلیه مقاطع دانشجو می‌پذیرد.

شامل دانشکده های ریاضیات – انفورماتیک– مکانیک– فیزیک– رادیوفیزیک– شیمی– بیولوژی-زمین شناسی– مطالعات شرق شناسی– زبان شناسی ارمنی– زبان شناسی روسی– الهیات ارمنی– تاریخ – جغرافیا – حقوق – روزنامه نگاری – فلسفه – روابط بین الملل – جامعه شناسی – اقتصاد – مدیریت (درتمامی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا مورد قبول ایران است)

دانشکده ها:

 • دانشکده آماده سازی دانشجویان خارجی
 • دانشکده تاریخ: تاریخ، هنرهای زیبا، مطالعات فرهنگی
 • دانشکده زبانشناسی ارمنی: زبان و ادبیات ارمنی، مدیریت آموزشی
 • دانشکده شیمی: اکولوژی (اکولوژی شیمیایی)، شیمی داروئی، شیمی کاربردی، داروسازی، حفاظت محیط زیست، فارماکولوژی، شیمی محیط زیست
 • دانشکده فیزیک: فیزیک، فیزیک هسته ای، ریاضیات و فیزیک کاربردی
 • دانشکده اقتصاد: اقتصاد نظری، امور مالی و اعتباری، مدیریت، اقتصاد جهانی، روشهای ریاضی و تحقیقات عملی در اقتصاد
 • دانشکده ریاضی: ریاضیات، ریاضیات آماری
 • دانشکده زیست شناسی: زیست شناسی، بیوفیزیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، قارچ و میکروب شناسی، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوفیزیک مولکولی، بیوفیزیک بافت، بیوشیمی گیاهان، بیوتکنولوژی بوتانیک، بیوتکنولوژی میکروبها، ژنتیک سلولی و مولکولی انسان، سایکو فیزیولوژی و …
 • دانشکده جغرافی: جغرافی، هیدرومترولوژی
 • دانشکده زمین شناسی: زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، هیدرولوژی و مهندسی زمین، معدن شناسی و پتروگرافی، اکتشاف و استخراج معدن، زمین شناسی منطقه ای
 • دانشکده حقوق: علوم حقوقی
 • دانشکده زبان شناسی روسی: زبان وادبیات روسی، مطالعات ترجمه (روسی و ارمنی(، زبان وادبیات روسی برای شهروندان خارجی
 • دانشکده مطالعات شرق شناسی: عرب شناسی، ایران شناسی، ترک شناسی
 • دانشکده روزنامه نگاری: روزنامه نگاری
 • دانشکده فلسفه و روانشناسی: فلسفه، روان شناسی
 • دانشکده انفورماتیک و ریاضیات کاربردی: ریاضیات، ریاضیات آماری
 • دانشکده رادیوفیزیک: رادیوفیزیک و الکترونیک، فیزیک سمی هادیها و میکروالکترونیک
 • دانشکده علوم اجتماعی: جامعه شناسی، خدمات اجتماعی
 • دانشکده ریاضیات و مکانیک: مکانیک، مکانیک کاربردی، ریاضیات
 • دانشکده زبانشناسی رومی- آلمانی: زبان و ادبیات انگلیسی، زبان وادبیات فرانسه، زبان وادبیات آلمانی، زبان و ادبیات اسپانیایی، مترجمی انگلیسی-ارمنی، مترجمی آلمانی-ارمنی، مترجمی فرانسوی-ارمنی، زبان شناسی و روابط بین الملل (زبان انگلیسی)،