صفحه نخست > Uncategorized > آپادا تور، سابقه و نوآوری

آپادا تور، سابقه و نوآوری

طی ۲۰ سال سابقه شرکت آپاداتور، تجارب زیادی کسب شده است که به ما امکان برگزاری تورهای ویژه با خدمات عالی و گاه انحصاری داده است. در حال حاضر آپاداتور علاوه بر برگزاری تورهای متعدد، به عنوان یکی از کارگزاران صنعت توریسم برای ایرانیان در کشور ارمنستان و گرجستان فعال است.